Samen voor veilig en sociaal verkeersgedrag

Via Voorrang voor Veiligheid kan iedereen een bijdrage leveren aan het bevorderen van de verkeersveiligheid in Nederland. Door elkaar te wijzen op (onbewust) onveilig of asociaal verkeersgedrag, werken we samen aan het terugdringen van het aantal ongevallen en irritaties.

Verkeersveiligheid: een nationale prioriteit

Voorrang voor Veiligheid sluit aan op het verkeersveiligheidsmanifest van 32 organisaties, onder aanvoering van ANWB, SWOV – Instituut voor Wetenschappelijk Verkeersveiligheidsonderzoek, Veilig Verkeer Nederland (VVN) en het Verbond van Verzekeraars. Zij signaleren dat de verkeersveiligheid achteruit holt. Het aantal verkeersdoden laat voor het eerst sinds jaren een stijgende lijn zien (621 in 2015), het aantal ernstig gewonden neemt al jaren toe (meer dan 21.000 in 2015) en het aantal aanrijdingen liet in één jaar een toename van liefst 50.000 zien tot bijna 850.000. 

Hoe werkt het?

Ziet u onveilig verkeersgedrag? Onthoudt dan het kenteken. Op een rustig moment stuurt u via Voorrang

voor Veiligheid anoniem een gestandaardiseerde boodschap naar de kentekenhouder.

Na controle van de berichten zijn deze in te zien door kentekenhouders die zich hebben aangemeld op www.voorrangvoorveiligheid.com. Zo draagt uw oplettendheid bij aan de verkeersveiligheid in Nederland! 

Voorrang voor Veiligheid is een initiatief van de ANBI-stichting Kwamutegen. De gedachte achter het werk van de stichting is dat wij allen, de 'maatschappij', een steentje kunnen bijdragen aan het verminderen van gevaarlijk verkeersgedrag.

 

Veiligheid voorop met de Automemo

Het gebruik van uw smartphone in de auto is niet alleen verboden, maar ook levensgevaarlijk. Om toch onderweg iets te onthouden is de Automemo een verkeersveilig alternatief.. De automemo is een compacte voicerecorder waarmee u veilig een boodschap kunt onthouden. Druk op de knop en spreek in wat u niet wilt vergeten, zoals een telefoon-nummer, website of kenteken! 

Koop nu de Automemo en wij doneren namens u drie euro aan het Kinderfonds verbonden aan Voorrang voor Veiligheid, 

Ja, ik wil veilig boodschappen kunnen onthouden, en steun graag het Kinderfonds.

Contact

Stichting KWAMUTEGEN

Postbus 1036, 2280 CA Rijswijk

Email: info@kwamutegen.nl

Telefoon: 015-310 0235 

 
 

900 deelnemers  -  4000 meldingen